Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Nagy Márk E.V.
A szolgáltató székhelye: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 67.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@zeusweb.hu
Adószáma: 56769287122
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
Telefonszámai: +36 30 875 6014
Nyilvántartási száma: 55460662
Tárhelyszolgáltató: Nethely Kft.
A szerződés nyelve: magyar
Adatvédelmi nyilatkozat: zeusweb.hu/adatvedelem

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

A szolgáltatónak joga van bármikor az ÁSZF módosítására.

1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

A weboldalon szereplő szövegek, képek, videók és egyéb tartalmi anyagok felhasználása engedélyköteles, függetlenül attól, hogy magáncélra vagy üzleti célra lenne használva. Ezek megszegése esetén jogi útra terelhető az ügy. Ugyanez vonatkozik a más, ZeusWeb-hez köthető felületeken közzétett anyagokra is, pl. social media, nyomdai anyagok.

1.4. Rendelkezésre állás.

A szolgáltató rendelkezésre állása nem nyitvatartás alapján működik. Az emailekre átlagosan 48 órán belül válaszolunk. Rendelkezésre állunk emailben, vagy telefonon is. Ha a telefont nem tudjuk felvenni, kérjük írjon emailt. Szükség esetén online meeting formájában is rendelkezésre állunk.

Szolgáltatás megrendelése

1.9. A rendelés menetének részletes leírása

Szolgáltatást (weboldal, webshop, landing oldal készítés, grafikai tervezés, digitális marketing, webszerkesztés) emailben, vagy a weboldalon lévő űrlapokon keresztül lehet megrendelni. Telefonon csak tájékoztatást tudunk adni. Az emailben küldött árajánlatok hivatalos árajánlatnak minősülnek, ezek emailben (írásban) történő elfogadása az ügyfél által is szerződéskötésnek minősül (árajánlatban is feltüntetjük), kivéve ha papír alapú szerződést készítünk és küldünk, abban az esetben a papíralapú szerződés szerint járunk el.

1.10. Tartalmi hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek

A weboldalon lévő árak bruttó árak és csak kalkulációk. Minden projektre egyedi árat adunk függően az ügyfél kéréseitől.

1.11. Fizetési lehetőségek

Fizetni lehet utalással vagy készpénzben a kiállított számla alapján. A számlát a projekt elvégzésekor állítjuk ki, vagy a megszakított projekt leadásakor. A hozzáféréseket a számla kiegyenlítését követően küldjük emailben az ügyfél email címére. Díjbekérő kiállítása esetén, a díjbekérő kiegyenlítése után kezdjük meg a projektet.

 

Elállás joga

1.16. Elállás esetén a szolgáltató számlát állít ki az addig elvégzett munkaórákról, amit a szolgáltatás megrendelőjének köteles kifizetnie a kiállított számla alapján. Közös megegyezés alapján a szolgáltató százalékosan kérhet kevesebbet az elvégzett munkák órájától függően.

Panaszkezelés

1.19. A weboldal köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Panasz esetén írjon emailt az info@zeusweb.hu email címre, vagy küldjön levelet a levelezési címünkre. A levelezési címre érkezett leveleket 30 napon belül megválaszoljuk. Az emailben küldött levelekre 48 órán belül válaszolunk.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Harkány, 2021.02.01

Back to top